mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu. Down

Users
2 011
Statuses
98 447
Peers
2 839
Emojis
17
Max Chars
500
2.6.1

This instance is temporarily unavailable

DNS Error and was last available
The crawler is still in beta and may report incorrect checks. This instance is only checked one time per hour.

mastodont.cat és una instància en català de la xarxa social Mastodon, per la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

Mastodon és descentralitzada i de programari lliure.Mastodon és dels humans i no dels algoritmes ni dels interessos de corporacions.Mastodon és per als humans, en comptes d'anunciants i recol·lectors de dades.

Activity Statistics >

Availablity 0.0% (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#715327)