mastodon.se

Users
50
Statuses
1677
Peers
2053
Emojis
0
Max Chars
500
2.7.4

Mastodon.se är en svensk nod i Mastodon-nätverket. Vi välkomnar alla att använda plattformen men vill rikta oss främst till Sverige och norden.

Vad är då Mastodon? Du hittar information på engelska dels på Wikipedia och på JoinMastodon.org.

Mer information om denna nod finns här.

Activity Statistics >

Availablity 100.0% (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#863)