mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Users
2021
Statuses
100597
Peers
2880
Emojis
17
Max Chars
500
2.6.1
mastodont.cat és una instància en català de la xarxa social Mastodon, per la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

Mastodon és descentralitzada i de programari lliure.Mastodon és dels humans i no dels algoritmes ni dels interessos de corporacions.Mastodon és per als humans, en comptes d'anunciants i recol·lectors de dades.
  • Server Mastodon
    • Version 2.6.1
  • Found

Activity Statistics >

Availablity 75.0 (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#1909)