mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Users
1543
Statuses
75794
Peers
2367
Emojis
13
Max Chars
500
2.5.0
mastodont.cat és una instància de Mastodon en català, per la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet. Mastodon és una xarxa social descentralitzada i de programari lliure. Quines són les normes ?

- Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia

- No és permès fer spam

- No és permès fer publicitat

  • Server Mastodon
    • Version 2.5.0
  • Found

Activity Statistics >

Availablity 98.0 (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#1909)