Sektori.org - Mastodon instanssi

Users
325
Statuses
784
Peers
1033
Emojis
0
Max Chars
500
2.4.3

Mastodon instanssi, joka palvelee pääasiassa suomalaisia.

  • Server Mastodon
    • Version 2.4.3
  • Found

Activity Statistics >

Availablity 99.0% (last 31 days) Checks history >

updating evey 30 minutes, last (#5258)